Sac işleme kalıplarında ürünü bir kalıptan diğer kalıba sırası ile götüren robotik sistemdir. Hata payı ve zaman kullanımını en aza indirmek, İş güvenliği tehdidini ortadan kaldırmak için ideal bir sistemdir.