Bu makinalar, birkaç parçalı montajların lineer hareketli bir sistem kullanarak, operatör ihtiyacını en aza indirecek şekilde dizayn edilip sıfır hata ile üretilmesini sağlamaktır.